NGUYÊN TẮC CHẤM ĐIỂM HÌNH

Nguyên Tắc Chấm Điểm Qua Các Bài Thi Hình Các Hạng B, C, D, E

 

1. Bật đèn xi nhan trái tại nơi vạch xuất phát, khi nhận được tín hiệu từ phòng điều khiển và trong xe phát lệnh xuất phát.

- Khi vượt qua vạch xuất phát không bật đèn xi nhan hoặc sau khi vượt qua vạch xuất phát quá 5m không tắt đèn xi nhan sẽ bị trừ 5 điểm.

- Nếu quá 20 giây xe không vượt qua vạch xuất phát sẽ bị trừ 5 điểm.

- Nếu quá 30 giây xe không vượt qua vạch xuất phát sẽ bị loại.

2. Tiếp tục bài thi nhường đường cho người đi bộ.

- Dừng xa vạch, dừng chạm vạch, không dừng sẽ bị trừ 5 điểm.

3. Tiếp tục bài thi dừng xe trên dốc( trên cầu).

- Dừng xe xa vạch dừng bị trừ 5 điểm.

- Xe tuột dốc 50 cm sẽ bị loại.

- Trong khoảng cách dừng mà không dừng sẽ bị loại.

- Sau khi dừng quá 30 giây xe không vượt qua dốc được sẽ bị loại.

4. Tiếp tục bài thi vệt bánh xe đường vuông góc có qui định thời gian.

- Xe không nhận được tín hiệu cảm biến bắt đầu vào đường vệt bánh xe đường vuông góc sẽ bị loại do đi không đúng qui trình.

- Mỗi lần phạm vạch sẽ bị trừ 5 điểm.

- Quá thời gian 2 phút sẽ bị trừ 5 điểm.

5. Tiếp tục bài thi đi thẳng qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.

- Xe dừng xa vạch sẽ bị trừ 5 điểm, dừng chạm vạch sẽ bị trừ 5 điểm.

- Xe vượt đèn đỏ sẽ bị trừ 10 điểm, khi đèn xanh bật sáng không qua được ngã tư bị trừ  5 điểm.

6. Tiếp tục bài thi đường vòng quanh co có qui định thời gian.

- Mỗi lần phạm vạch bị trừ 5 điểm, quá thời gian 2 phút bị trừ 5 điểm.

- Đường vòng quanh co sẽ kiểm tra xe không đúng hạng sẽ bị loại.

7. Tiếp tục bài thi đi thẳng ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.

- Xe dừng xa vạch sẽ bị trừ 5 điểm, dừng chạm vạch bị trừ 5 điểm.

- Vượt đèn đỏ bị trừ 10 điểm, khi đèn xanh sáng xe không qua được ngã tư bị trừ 5 điểm.

8. Tiếp tục bài thi cho xe vào nơi đỗ( Ghép nhà xe gara) có qui định thời gian.

- Mỗi lần phạm vạch bị trừ 5 điểm, quá thời gian 2 phút bị trừ 5 điểm.

- Khi lùi xe chưa phát ra lệnh đã kiểm tra mà kết thúc bài thi đỗ xe thì bị trừ 5 điểm.

- Bài thi cho xe vào nơi đỗ sẽ kiểm tra xe không đúng hạng sẽ bị loại.

9. Tiếp tục bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông, rẽ trái qua đường ray.

- Không bật đèn xi nhan, bật đèn xi nhan sai bị trừ 5 điểm.

- Xe dừng xa vạch, dừng chạm vạch bị trừ 5 điểm.

- Vượt đèn đỏ trừ 10 điểm, đèn xanh sáng không qua được ngã tư trừ 5 điểm.

10. Tiếp tục bài thi xe qua đường ray xe lửa không rào chắn.- Xe dừng xa vạch, dừng chạm vạch, không dừng ở vạch bị trừ 5 điểm.

11. Tiếp tục bài thi thay đổi số, tăng giảm tốc độ trên đường.

- Tăng số ở vạch số 1 có biển bắt đầu tăng số khi nghe phát lệnh tăng số.

+Đối với hạng xe B số 1 lên số 2( Tăng tốc độ trên 24 Km).

+Đối với hạng xe C số 2 lên số 3( Tăng tốc độ trên 20 Km).- Nếu xe không tăng giảm tốc độ đúng qui định bị trừ 5 điểm.

- Vừa qua vạch số 2  có biển tốc độ tối thiểu cho phép 20 Km/h.

+Đối với hạng xe B số 2 về số 1( Giảm tốc độ dưới 24 Km).

+Đối với hạng xe C số 3 về số 2( Giảm tốc độ dưới 20 Km).

- Nếu xe không thay đổi số đúng qui định sẽ bị trừ 5 điểm.

12. Tình huống nguy hiểm có thể gặp trước khi vào hoặc sau khi kết thúc ở các bài thi, xe sẽ gặp 1 trong 14 bài thi nơi xảy ra tình huống nguy hiểm.

- Sau khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra không dừng xe được, không bật đèn ưu tiên, khi hết tình huống nguy hiểm không tắt đèn ưu tiên mà cho xe tiếp tục bài thi sẽ bị trừ 10 điểm.

13. Tiếp tục bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông rẽ phải về vạch kết thúc.

- Không bật đèn xi nhan, bật xi nhan sai bị trừ 5 điểm.- Xe dừng xa vạch, dừng chạm vạch bị trừ 5 điểm, vượt đèn đỏ bị trừ 10 điểm.

- Khi đèn xanh sáng xe không qua được ngã tư bị trừ  5 điểm.

14. Tiếp tục bài thi kết thúc.

- Không bật đèn xi nhan, bật đèn xi nhan sai bị trừ  5 điểm.

- Khi chưa hoàn thành bài thi kết thúc nếu quá thời gian qui định của tổng thời gian thi thì cứ 3 giây sẽ bị trừ 1 điểm.

- Sau khi qua vạch kết thúc, nếu tổng số điểm 80 trở lên => bạn đã đạt.

- 79 điểm trở xuống bạn sẽ không đạt.

15. Các lỗi trong quá trình sát hạch sẽ bị trừ điểm.

- Mỗi lần làm tắt máy sẽ bị trừ  5 điểm.

- Mỗi lần vượt quá tốc độ động cơ sẽ bị trừ  5 điểm.

- Nếu vượt quá tốc độ cho phép sẽ bị trừ 1 điểm.

- Không thắt dây an toàn sẽ bị trừ  5 điểm.

- Khoảng cách tại mỗi điểm dừng không quá 50 cm.

* Thời gian và tốc độ chạy hình:

Hạng B: 20 phút – 24 Km/h.

Hạng C: 25 phút – 20 Km/h.

Hạng D: 25 phút – 20 Km/h.

Hạng E: 25 phút – 20 Km/h.


LỊCH KHAI GIẢNG
KIỂM TRA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TÀI LIỆU
THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH B2
HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH C