TIN TỨC

Thông báo giải quyết, khắc phục những trường hợp đăng ký học lái xe

Thông báo giải quyết, khắc phục những trường hợp đăng ký học lái xe

Thông báo địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và hoạt động đào tạo lái xe

Thông báo địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và hoạt động đào tạo lái xe

Tạm Ngưng Công Tác Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe

Căn cứ công văn số 1931/UBND-VX ngày 14 tháng 06 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện giản cách xã hội toàn Thành phố theo chỉ thị 15/CT-TT ngày 27tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm tạm ngưng công tác đào tạo lái xe, công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

LỊCH KHAI GIẢNG
KIỂM TRA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TÀI LIỆU
THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH B2
HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH C
Các bài đã đăng
Xem thêm