Ôn thi thực hành

Học viên học thực hành trên sa hình của Trung Tâm GDNN Lái Xe Đại Phúc, sẽ học trên sân có mô hình được thiết kế như sân sát hạch. Khi thi sát hạch, học viên sẽ rất tự tin để thi sát hạch.

Hướng Dẫn Thi Sa Hình B2
Hướng Dẫn Thi Sa Hình C

LỊCH KHAI GIẢNG
KIỂM TRA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TÀI LIỆU
THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH B2
HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH C